Beteendevetenskaper

Samlingen av beteendevetenskaper är något oprecis. Typiska ämnen som hör dit är psykologi, socialpsykologi och pedagogik. Jag personligen lägger gärna till delar av lingvistik som sociolingvistik och psykolingivstik, kognitionsvetenskap, antropologi, sociologi och kommunikationsvetenskap. Organisationsforskning och ledarskapsforskning kan mycket väl också läggas till (dessa brukar ingå i företagsekonomi). Kanske kan man även tänka sig etnologi.

Den del av beteendevetenskap som jag är särskilt intresserad av är alla inslag av interaktion med minst en annan människa. Om man ska utföra sociala experiment som jag gör behöver man vara minst två men det går att studera beteende i ett större sammanhang också som hur en hel publik reagerar på vad som händer på en scen.

Du som läser detta kanske tänker att psykologi och kognitionsvetenskap inte handlar så mycket om varken beteende eller interaktion. Jag inkluderar dessa ämnen då de säger något om vad som händer just innan vi agerar och vad som händer när någon har agerat och vi reagerar. Det sker väldigt mycket i vårt psyke och vår kognition i sådana lägen.

Jag som skriver om sociala experiment har studerat alla dessa ämnen på universitetsnivå. Vissa ämnen betydligt mer än andra. Mina huvudämnen är pedagogik, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Mina biämnen är antropologi och sociologi. Övriga ämnen har jag läst en termin eller kortare.

Det är framför allt i min egen forskning inom kommunikationsvetenskap som många av idéerna till mina experiment har uppstått. Jag har tittat mycket på icke-verbal kommunikation (typiskt ansiktsuttryck och handgester) där många subtila rörelser kan ha stor betydelse.