Sök och behåll ögonkontakt med en främling

Vi människor föds med en dragning till andras ögon. En tänkbar förklaring är att förälder och barn ska skapa starka känslomässiga band till varandra. Det sägs att de som tittar varandra i ögonen en stund utvecklar positiva känslor för varandra. Något som är av stort värde för relationen förälder/barn.

1989 utfördes två experiment av forskarna Kellerman, Lewis och Laird. De gick ut på att två okända personer skulle titta varandra i ögonen i två minuter. Som kontrollgrupper hade de par som tittade på varandras händer eller fick i uppgift att räkna varandras blinkningar.

De som enbart tittade in i varandras ögon i två minuter uppgav en högre grad av tillgivelse och gillande gentemot den andra jämfört med kontrollgrupperna. Att titta varandra i ögonen skapar, ibland, starka känslor.

Marina Abramovic, en performance artist, anordnade en installation 2010 där hon själv satt hela dagar på en stol. Framför sig hade hon ett bord och på andra sidan bordet fanns en tom stol. Efter en tid började människor sätta sig i den tomma stolen och tittade Abramovic i ögonen. Många av de som satt i stolen mitt emot Abramovic uttryckte varma känslor och vissa började gråta. Abramovic själv blev både förvånad och fascinerad över hur många som satte sig och utan instruktioner sökte ögonkontakt.

2015 startade en rörelse som är aktiv än idag. Rörelsen går dels under namnet The Liberators International (grundaren heter Peter Sharp) och dels under namnet Meetup. I Berlin det året anordnades världens då största ögonkontaktsexperiment. Flera personer, som befann sig på ett öppet torg, bjöd in främlingar så att de ihållande skulle titta varandra i ögonen i en minut.

Videoklippet nedan ger en kort presentation av experimentet och resultatet. Man ser återkommande hur människor börjar le åt varandra och några blir tårögda. De flesta avslutar mötet med beröring eller en kram.

 

Medan Kellerman, Lewis och Laird utförde ett strikt och kontrollerat pyskologiskt experiment är avsikten med världens största sociala experiment som involverar ögonkontakt att vi ska hitta en mer mänsklig kontakt i tider av distans. Många uttryckte att så skedde.

Rörelsen har givit upphov till hundratals events världen över i flera av de större städerna. Medan The Liberators International arrangerar globala events en gång om året har Meetup för avsikt att anordna lokala aktiviteter en gång i månaden ungefär.

Blir du nyfiken på att testa?

14 Oct 2019